متکی:احتمال ائتلاف دولتی ها با پایداری

متکی افزود: این ماکنیزم در نهایت فرد مورد نظر را مشخص می کند و به نظر می رسد این کار تا 15 اردیبهشت ماه انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: طی این مدت نظر سنجی توسط منابع معتبر انجام می شود و درنهایت هر کس که رای آوری بیشتری داشته باشد از بین سایر اعضای ائتلاف مشخص خواهد شد. با این راهکار هر فردی که زمینه مناسبتری برای رای آوردن داشته باشد انتخاب و مورد حمایت دیگران قرار می گیرد و اگر در این سنجش دو نفر رای نزدیک به هم داشته باشند در مرحله بعد نظر سنجی شرکت می کنند و از بین دو نفر در نهایت کاندیداهای واحد ائتلاف مشخص خواهد شد. اعتقاد دارم در انتخابات فردی که بتواند خود را به عنوان یک پدیده برای حل مشکلات اقتصادی مطرح کند توسط مردم انتخاب خواهد شد.

وی همچنین از احتمال ائتلاف جریان دولت در انتخابات با جبهه پایداری خبر داد و گفت: جریان دولت تا کنون از مشایی حمایت کرده است اما این امکان نیز وجود دارد که کاندید مورد نظر را تغییر دهند زیرا آنها به دنبال حضور موفق هستند.

وی با اشاره به حوادث سال 88 گفت: مردم هوشیار شده اند و برخی سکه ها از رونق افتاده و دیگر تاثیر گذار نیست بلکه مردم هوشیارانه تصمیم می گیرند.

وی در خصوص توافقهای صورت گرفته بین ائتلاف پنج گانه و ائتلاف سه گانه جامعه روحانیت گفت: نتیجه این توافق رسیدن به کاندید واحد نیست بلکه یک توافق چارچوبدار است که در راستای موفقیت اصولگرایان انجام شده است اما اگر در نهایت و در ادامه انتخابات وضعیت به گونه ای شود که لازم باشد دو ائتلاف از یک کاندید حمایت می کنند.

/ 0 نظر / 10 بازدید