آقای احمدی نژاد! این حرفتان عذر بدتر از گناه است. واکنش احمدی نژاد به احیای دانش

وی اضافه کرد: مطمئنم به فضل الهی دانشگاه علوم پزشکی ایران کاری خواهد کرد که جزو خدوم‌ترین‌ها در داخل و برجسته‌ترین‌ها در سطح جهان خواهد شد.

رییس‌جمهور با بیان اینکه “امسال سال حماسه نامیده شده است”، خاطرنشان کرد: حماسه یعنی اقداماتی که شرایط محیطی را به طور اساسی متحول کند و وقتی مشکلی ایجاد می‌شود نیازمند کار ویژه هستیم تا محیط را متحول کند.

وی با بیان اینکه “در سطح ملی، حماسه یعنی حضور قاطع مردم در همه عرصه‌ها”، تصریح کرد: هیچ انرژی با انرژی مردم قابل مقایسه نیست و توانایی یک ملت تجلی قدرت خداست، بویژه ملت ایران که فعال، پویا، با نشاط، نوآور، تمدن‌ساز و مبتکر در طول تاریخ بوده است.

احمدی‌نژاد افزود: وقتی می‌توانیم شاهد حماسه باشیم که به مردم اعتماد کنیم و به آنها فرصت دهیم و همچنین موانع را برداریم چون هرجا به مردم فرصت داده شده، پیروزی به دست آمده است.

رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: اگر مردم مورد اعتماد قرار نمی‌گرفتند، امر خطیر دفاع مقدس اتفاق نمی‌افتاد و امام بزرگترین تصمیم سرنوشت‌ساز را بین توده مردم رها کردند چون به مردم اعتماد عمیق داشتند؛ البته هزینه‌های جنگ زیاد است اما در مقابل پیروزی عظیمی که به دست آمد، هزینه‌ها خیلی کم بود.

وی با بیان اینکه “در عرصه سیاسی هم باید به مردم اعتماد داشته باشیم”، خاطرنشان کرد: کسی فکر نکند که از ۷۰ میلیون نفر بهتر می‌فهمد؛ البته جایگاه رهبری جداست.

رییس‌جمهور ادامه داد: وقتی توده مردم به تصمیم واحد برسند، این تصمیم از فطرت الهی یک ملت است. پس در اداره اقتصادی کشور هم باید به مردم اعتماد کنیم و کارها را به مردم بسپاریم.

/ 0 نظر / 15 بازدید