حضور مشایی استراتژی اصلی دولت است

گرچه ممکن است در آخرین لحظه فرد دیگری را به صحنه بیاورند، ولی برداشت من این است که سرمایه کذاری صد در صدی روی مهندس مشایی است.

 یکی از رسانه های منتسب به دولت طی گفتگویی با کارشناس خود مطلبی را عنوان میکند که جالب ت.جه است.

وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما استراتژی حامیان دولت در انتخابات ریاست جمهوری چیست؟
به نظر می آید حضور مشایی استراتژی اصلی دولت است و در کنار آن چند کاندیدای آلترناتیو داشته باشند، به نظر می رسد از یک مقطعی به بعد به اینها گفته شد شما اصلا در صحنه نباید بیایید، چون نوعی پیام معامله را به سیستم می دهد، یعنی ما (احمدی نژاد و حامیانش) پذیرفته ایم که شما مشایی رد صلاحیت می کنید و فقط از شما می خواهیم به جای مشایی دیگر کاندیداهای ما را تایید صلاحیت کنید.

به نظر من آقای دکتر احمدی نژاد هیچ کاندیدای ذخیره ای را مد نظر ندارد. گرچه ممکن است در آخرین لحظه فرد دیگری را به صحنه بیاورند، ولی برداشت من این است که سرمایه کذاری صد در صدی روی مهندس مشایی است. ایده آقای دکتر احمدی نژاد این است که در لحظه آخر می تواند تأییدیه مهندش مشایی را از شورای نگهبان بگیرد.

وی در پاسخ به سوالی دیگر عنوان میکند:جایگاه اجتماعی دولت بسیار خوب است. نظر سنجی ها نشان می دهد موقعیت دکتر احمدی نژاد به خصوص در استانها خیلی قابل تامل است. اما اینکه بتواند آن را تبدیل به رای کند و آن را به سبد رای مشایی انتقال بدهد، نمی دانم چقدر میسر است. آنچه مسلم است اینکه اگر کاندیدایی صد در صد مورد تایید دکتر احمدی نژاد باشد و احمدی نژاد بتواند تاییدش را بگیرد و در صحنه انتخابات حضور داشته باشد، یکی از قطب های جدی رقابت خواهد شد.

/ 0 نظر / 15 بازدید