اصلاح طلبان مبتلا به خیالبافی شده اند!!!!!

وی همچنین گفته است بازگشت اصلاح طلبان در کوتاه مدت به حاکمیت ممکن نیست. مسئله اصلی این است که حاکمیت به اصلاح طلبان اعتماد ندارد. در ماه های اخیر بسیار شنیده ایم که گفته اند خاتمی شرایطی برای بازگشت به قدرت گذاشته و حتی برخی الان می گویند چون آن شرایط حاصل نشده، پس نباید بیاید.

در همین نامه زندانیان اصلاح طلبان هم دیدیم که نوشته بودند آقای خاتمی بی خیال شرط آزادی ما شود. با احترام به نظرات این دوستان باید گفت این یک فضای تخیلی است، بحث اصلی شرایط خاتمی نیست، نظام برای خاتمی شرط گذشته است. اول باید این شرایط مد نظر نظام تأمین شود، بعد بحث بازگشت به صحنه سیاسی و حضور در انتخابات مطرح شود. به نظرم این درک واقعی تری از فضا هست که چهره هایی چون حسین مرعشی از اصلاح طلبان یا مرتضی نبوی از اصولگرایان هم به آن اشاره کردند.

این همکار نشریات زنجیره ای می افزاید: آقای خامنه ای در دیدار با سه اصلاح طلب یعنی جهانگیری، موسوی لاری و انصاری که دو نفرشان هم مانند آقای خاتمی عضو مجمع روحانیون مبارز هستند، به صراحت گفته که باید ضدانقلاب را از خودتان دور کنید. در واقع خواستار این است که آقای خاتمی مرزبندی صریح داشته باشد با جنبش سبز، به نوعی خطایش در انتخابات ۸۸ را بپذیرد تا به دامن نظام برگردد.

/ 0 نظر / 8 بازدید