باهنر:برای انسجام نیروهای اصولگرا در فکر هستم

 

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به نظر می‌رسد که جریان اصولگرایی در صدد ایجاد قطب دیگر و یا قطب‌های دیگر بوده که به عقیده من نباید چنین رخدادی روی دهد.

باهنر تصریح کرد: من به سهم خود از چند قطبی شدن اصولگرایان برای شرکت در انتخابات آینده استقبال نمی‌کنم.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط کنونی را می‌پذیرم که افراد متعددی از جریان اصولگرایی وارد عرصه شده‌اند اما باید پیش از موعد نام‌نویسی به یک مدیریت به اجماع برسند.

وی ادامه داد: جامعه فعال اصولگرایی کشور دارای بدنه سنگین و پرحجم و وفاداری به نظام و انقلاب است و در واقع حزب اصولگرایی وجود ندارد و تشکل‌های مختلف به صورت متفرق به فعالیت می‌پردازند.

/ 0 نظر / 9 بازدید